پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 آشنايي تاثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي 6584
2 مصرف رسانه‌ای و نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی 6620
3 بازآفريني افسانه هاي عاميانه براي كودكان در قالب فيلم‌نامه تلويزيوني با مطالعه افسانه هزار و يكشب 6109
4 تاثیر ویژگی های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای 6623
5 تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی برچابکی سازمان‌های رسانه‌ای 6510
6 بررسي تأثير رسانه بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور 6027
7 بررسي تأثير مصرف رسانه‌هاي ديداري بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد 5542
8 نقش تکنولوژي ديجيتال در آينده رسانه‌هاي سرد 5854
9 بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی 5990
10 نقش پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش بینی بحران های قومی 5869

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها