پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 آشنايي تاثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي 5885
2 مصرف رسانه‌ای و نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی 5925
3 بازآفريني افسانه هاي عاميانه براي كودكان در قالب فيلم‌نامه تلويزيوني با مطالعه افسانه هزار و يكشب 5553
4 تاثیر ویژگی های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای 5910
5 تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی برچابکی سازمان‌های رسانه‌ای 5837
6 بررسي تأثير رسانه بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور 5509
7 بررسي تأثير مصرف رسانه‌هاي ديداري بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد 5137
8 نقش تکنولوژي ديجيتال در آينده رسانه‌هاي سرد 5433
9 بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی 5522
10 نقش پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش بینی بحران های قومی 5443

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها