• راهت ادامه دارد...پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 آشنايي تاثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي 6773
2 مصرف رسانه‌ای و نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی 9292
3 بازآفريني افسانه هاي عاميانه براي كودكان در قالب فيلم‌نامه تلويزيوني با مطالعه افسانه هزار و يكشب 6261
4 تاثیر ویژگی های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای 6810
5 تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی برچابکی سازمان‌های رسانه‌ای 6673
6 بررسي تأثير رسانه بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور 6136
7 بررسي تأثير مصرف رسانه‌هاي ديداري بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد 5635
8 نقش تکنولوژي ديجيتال در آينده رسانه‌هاي سرد 5985
9 بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی 6107
10 نقش پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش بینی بحران های قومی 5973

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها