پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب
1 آشنايي تاثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي
2 مصرف رسانه‌ای و نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی
3 بازآفريني افسانه هاي عاميانه براي كودكان در قالب فيلم‌نامه تلويزيوني با مطالعه افسانه هزار و يكشب
4 تاثیر ویژگی های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای
5 تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی برچابکی سازمان‌های رسانه‌ای
6 بررسي تأثير رسانه بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور
7 بررسي تأثير مصرف رسانه‌هاي ديداري بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
8 نقش تکنولوژي ديجيتال در آينده رسانه‌هاي سرد
9 بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی
10 نقش پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش بینی بحران های قومی

شما در این صفحه هستید :