مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

  • PDF
altرهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه‌اي ـ دامت بركاته ـ در حكم انتصاب آقاي دكتر علي لاريجاني به سمت رياست سازمان صدا و سيما (در تاريخ 24/11/1372) بر ضرورت همكاري «متين و سنجيده» صدا و سيما با حوزه‌هاي علميه براي رسيدن به «كيفيت، عمق و والايي» لازم در طرح مباحث اسلامي تأكيد كرده و فرمودند:
در مباحث اسلامي به كيفيت و عمق و والايي مطالب توجه شود و از طرح مطالب ضعيف و آميخته به اوهام و سلائق شخصي پرهيز گردد و براي برآمدن اين مقصود، همكاري متين و سنجيده‌اي با حوزه‌هاي علميه و علماي دين به خصوص فضلا و علماي عالي مقام حوزه مباركه قم، برقرار گردد.
در پي اين رهنمود مقام معظم رهبري، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما در پاييز 1373 به عنوان حلقه اتصال صدا و سيما و حوزه علميه قم، تأسيس شد.
نخستين ساختار تشكيلاتي و شرح وظايف اين مركز در سال 1377 تصويب و ابلاغ شد. اين ساختار و شرح وظايف در طول سال‌هاي اخير به تناسب گسترش فعاليت‌ها ‌مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است. ساختار و شرح وظايف موجود، به ترتيب در مرداد ماه 1381 و مهرماه 1382 به تصويب رياست محترم وقت سازمان رسيده ابلاغ شده است.
براي تحقق هرچه بهتر مأموريت‌ها و وظايف محوله، ساختار كنوني مركز از دو اداره كل، پنج مديريت و يك اداره تشكيل شده است. 
مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، با هدف متعالي تحقق رسانه اسلامي و به منظور سامان‌دهي پژوهش و تحقيقات اسلامي در رسانه ملي جهت تأمين مطلوب نيازهاي پژوهشي و اعتلاي محتوايي برنامه‌هاي اسلامي اين رسانه فراگير تشكيل شده است. ازاين‌رو مي‌كوشد تا با بهره‌مندي از توان پژوهشي خود و مراكز توليد دانش اسلامي، زمينه را براي كاربردي كردن پژوهش‌هاي اسلامي در برنامه‌هاي رسانه ملي فراهم آورد.
 
اهداف
سامان‌دهي پژوهش‌هاي اسلامي مورد نياز صدا و سيما؛
تأمين مطلوب نيازهاي پژوهشي برنامه‌هاي رسانه ملي با مضامين معارف اسلامي؛
اعتلاي محتواي برنامه‌هاي اسلامي رسانه ملي.
 
وظايف كلي
1.  شناسايي نيازهاي پژوهشي بخش‌هاي برنامه‌ساز سازمان در تهران و مراكز، در زمينه تحقيقات و پژوهش‌هاي معارفي؛
2.  شناسايي توان‌مندي‌هاي حوزه علميه و ديگر مراكز ديني و برقراري ارتباط مؤثر و نهادينه به منظور استفاده از آنها براي رسانه‌اي كردن موضوع‌ها و مفاهيم ديني و اسلامي؛
3.  جذب و تربيت محققان و پژوهشگران ديني، متعهد و هنرمند؛
4.  معرفي اصول، سياست‌ها، طرح‌ها، فرم‌ها و قالب‌هاي كارآمد برنامه‌اي، با موضوع‌هاي اسلامي به منظور رشد و اعتلاي برنامه‌سازي در حوزه‌هاي مختلف معارف اسلامي؛
5.  همكاري، مشاركت و خدمات‌رساني برنامه‌سازي به حوزه‌هاي برنامه‌ساز در زمينه افزايش كيفي غناي برنامه‌هاي اسلامي.
 
1. شوراي طرح و برنامه
1-1. بررسي، تبيين و تصويب راهبردها، خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي پژوهشي، توليدي، اطلاع‌رساني و آموزشي مركز در چارچوب اهداف و سياست‌هاي تعيين شده صدا و سيما در نظام‌نامه جامع تحقيقات و مصوبات شوراي تحقيقات سازمان؛
2ـ1. بررسي پيشنهادها، طرح‌ها و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي، توليدي، اطلاع‌رساني و آموزشي؛
3ـ1. بررسي، تهيه و تصويب ضوابط و معيارهاي حاكم بر روش تحقيقات و ساختار پژوهش‌ها؛
4ـ1. بررسي گزارش‌هاي كمي و كيفي طرح‌هاي در دست اجراي مديريت‌هاي مركز و ارائه راه‌كارهاي مناسب براي بهبود روند آنها؛
5ـ1. بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي شورا.
 
تركيب اعضا
1. رئيس مركز پژوهش‌هاي اسلامي (رئيس شورا)؛
2. قائم مقام مركز پژوهش‌هاي اسلامي؛
3. مدير اطلاعات و طرح و برنامه (دبير شورا)؛
4. مدير كل پژوهش؛ 
5. مدير كل خدمات رسانه‌اي؛ 
6. مدير اطلاع‌رساني؛
7. مدير خانه هنر و انديشه؛
8. مدير امور عمومي.
 
2. مديريت اطلاعات و طرح و برنامه
1ـ2. تأمين سيستم‌هاي عملياتي و اطلاعاتي مورد نياز مركز؛
2ـ 2. طراحي و تدوين برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت مركز؛
3ـ2. تهيه و تدوين بودجه سالانه و ارائه گزارش‌هاي مورد نياز به معاونت تحقيقات و برنامه‌ريزي؛
4ـ2. گردآوري، طبقه‌بندي، تجزيه و تحليل و ارزيابي كمّي و كيفي عملكرد مركز در مقايسه با برنامه و تعهدات؛
5ـ2. بررسي كارشناسانه طرح‌هاي ارائه شده به شوراي طرح و برنامه، تشكيل شورا و ابلاغ و پي‌گيري مصوبات آن.
 
زيرساخت‌ها
• واحد كارشناسي و برنامه‌ريزي؛
• واحد كنترل كيفيت.
 
3. اداره كل پژوهش
1ـ3. انجام مطالعات، پژوهش‌ها و تحقيقات بنيادي و كاربردي در حوزه ديني متناسب با نياز برنامه‌سازان و مديران رسانه ملي؛
2 ـ 3. ارتباط با شخصيت‌ها، مراكز علمي و پژوهشي حوزوي به منظور تأمين نيروي انساني و استفاده از دستاوردها و توليدات پژوهشي آنها؛
3ـ 3. تهيه متون و محتواي ديني مورد نياز برنامه‌سازان و ارتقاي سطح دانش و بينش اسلامي آنان با انتشار نشريات برنامه‌اي يا فكري.
 
زيرساخت‌ها
•  گروه‌هاي پژوهشي؛ 
•  مديريت نشريات.
 
گروه‌هاي پژوهشي اين اداره كل عبارتند از :
•  گروه فلسفه
• گروه دين‌پژوهي
• گروه ارتباطات و رسانه
• گروه جامعه‌شناسي و مطالعات فرهنگي
• گروه حقوق
• گروه اقتصاد
• گروه سياسي 
• گروه هنر و ادبيات 
• گروه تاريخ
 
4. اداره كل خدمات رسانه‌اي
1ـ 4. برنامه‌ريزي و طراحي براي توليدات الگويي تلويزيوني با رويكرد ديني و اسلامي؛
2ـ 4. ارائه خدمات مشاوره‌اي به برنامه‌سازان درباره كارشناسان و محتواي ديني برنامه‌ها؛
3ـ 4. ايجاد و گسترش ارتباط با مراكز علمي، پژوهشي، فرهنگي و شخصيت‌هاي حوزوي و دانشگاهي و صاحب‌نظران حوزه دين براي استفاده بهينه از آنان در ارتقاي كيفي و محتواي برنامه‌هاي رسانه ملي؛
4ـ 4. نقد و ارزيابي برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني از منظر ديني.
 
زيرساخت‌ها
• مديريت پژوهش و نگارش فيلم‌نامه؛ 
• مديريت پشتيباني توليد؛ 
• مديريت نقد و ارزيابي برنامه‌ها؛ 
• مديريت اطلاعات كارشناسان و انديشمندان.
 
5. مديريت فناوري اطلاعات (اطلاع‌رساني)
1ـ 5. ايجاد، نگه‌داري و گسترش سيستم‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در داخل مركز؛
2ـ 5. راه‌اندازي، پشتيباني، مديريت و توسعه خدمات پايگاه اطلاع‌رساني مركز؛
 
6. مديريت خانه هنر و انديشه
1ـ 6. شناسايي، جذب و آموزش هنري افراد مستعد در حوزه علميه؛
2ـ 6. ايجاد ساز و كار و امكانات لازم براي فعاليت‌هاي تجربي در حوزه هنرهاي تصويري و نمايشي؛
3ـ 6. تلاش براي دست‌يابي به مباني، ابعاد شاخص‌هاي هنر ديني؛
4ـ 6. تشكيل گروه‌هاي تحقيق درباره مباني نظري هنر و رسانه.
 
زيرساخت‌ها
• واحد پژوهش؛ 
• واحد آموزش؛ 
• واحد تكميل و توسعه.
 
7. مديريت چاپ و نشر
1ـ 7. آماده‌سازي چاپ و نشر كتاب‌ها، نشريات و محصولات مكتوب مركز؛
2ـ 7. نظارت بر همه مراحل توليد، نشر و بازخوردگيري از استفاده‌كنندگان محصولات مركز.
 
8. مديريت امور عمومي
اين مديريت، نماينده معاونت اداري / مالي سازمان است و از شرح وظايف نمايندگي‌هاي اداري و مالي تبعيت مي‌كند.
 
زيرساخت‌ها
• امور اداري و رفاهي؛ 
• امور مالي.
 
9. اداره روابط عمومي
1ـ 9. برنامه‌ريزي، تنظيم و اجراي تقويم سالانه مراسم، ديدارها و نمايشگاه‌هاي مختلف؛
2ـ 9. برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي تبليغاتي، فرهنگي و مذهبي در محدوده حوزه فعاليت‌هاي روابط عمومي و متناسب با طرح جامع و نظام‌نامه مصوب تبليغات؛ 
3ـ 9. تلاش براي معرفي و شناساندن هرچه بيشتر محصولات مركز به مخاطبان.

شما در این صفحه هستید :