موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

  • PDF
موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
http://www.ir-psri.com/
 
مٶسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی در سال 1367 به منظور پاسخ گویی به انبوه پرسش‌ها درباره علل وقوع انقلاب اسلامی و زوایای پنهان تاریخ معاصر، توسط جمعی از علاقه مندان بنیان نهاده شد. 
 
مؤسسه بر این باور بود كه باید پیش از آن كه «غبار زمانه» بر رویداد ها فرو نشیند و آن را از ذهن و ضمیر تاریخ بزداید به ثبت و ضبط آن همت گماشت و به آیندگان سپرد. از این رو «كودتای نوژه» به عنوان اولین كتاب پژوهشی انتشار یافت. كودتای نافرجامی كه قرار بود از پایگاه هوایی شهید نوژه در همدان نقطه پایانی در برابر انقلاب اسلامی قرار دهد، ولی در نطفه مدفون شد. این اثر شناساننده یكی از طرح‌هایی است كه دشمنان برای انهدام نظام جمهوري اسلامي تدارك دیده بودند. 
 
موسسه همچنین اعتقاد داشت كه به رغم نظر مسلط در تاریخنگاری، می‌توان با پژوهش در انبوه اسناد به دست آمده از «درباریان» و دیگر دستگاه های رژیم منقرض شده، علل واقعی برآمدن و فرو افتادن سلسله پهلوی و طلوع انقلاب اسلامی را تبیین كرد.

شما در این صفحه هستید :