از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟

تعداد رای دهندگان:
9

نخستین رای:
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۷

آخرین رای:
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۸

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟

Hits Percent Graph
کتابخانه
5 55.6%
انتشارات
2 22.2%
آرشیو کتاب ها
2 22.2%

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :